Panelisti

PharmMed 2022

Akademik Bojan Jelaković

Akademik Bojan Jelaković

Predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju HLZ-A i predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju

Akademik Bojan Jelaković,

Predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju HLZ-A i predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.

specijalist interne medicine, s užom specijalizacijom iz gastroenterologije i hepatologije

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.

specijalist interne medicine

s užom specijalizacijom iz

gastroenterologije i hepatologije

Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

prof. dr. sc. Stjepko Pleština,

prof. dr. sc. Stjepko Pleština,

dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija internističke onkologije

prof. dr. sc. Stjepko Pleština,

dr. med., specijalist internist

uža specijalizacija internističke

onkologije

Predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.

prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.

Predsjednik Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju
HLZ-a

Izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić,

Izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić,

izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.

Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti
metabolizma HLZ-a

prof. dr. sc. Iveta Merćep

prof. dr. sc. Iveta Merćep

prof. dr. sc. Iveta Merćep,

dr. med., specijalist internist

i klinički farmakolog

Predsjednica Hrvatskog društva za rijetke bolesti HLZ-a

Akademik Igor Rudan

Akademik Igor Rudan

Akademik Igor Rudan

Ana Soldo, mag. pharm.

Ana Soldo, mag. pharm.

Ana Soldo, mag. pharm.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore

doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.

doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.

doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore

doc. dr. sc. Ana Bobinac

doc. dr. sc. Ana Bobinac

doc. dr. sc. Ana Bobinac

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

dr. sc. Ivan Ćelić

dr. sc. Ivan Ćelić

dr. med., spec. psihijatrije – adiktolog

dr. sc. Ivan Ćelić,

dr. med., spec. psihijatrije – adiktolog

Pročelnik Zavoda za dualne poremećaje, Klinika za psihijatriju Vrapče

prof. dr. sc. Vesna Pavlica,

prof. dr. sc. Vesna Pavlica,

mag. pharm.

prof. dr. sc. Vesna Pavlica,

mag. pharm.

Predsjednica Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
Saznaj više...

dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk,

dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk,

prim. dr. med. spec. klinički farmakolog

dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk,

prim. dr. med. spec.

klinički farmakolog

Zavod za kliničku farmakologiju, KBC Zagreb

Željana Margan Koletić, mr. pharm., univ. mag. pharm.

Željana Margan Koletić, mr. pharm., univ. mag. pharm.

Željana Margan Koletić,

mr. pharm., univ. mag. pharm.

voditeljica Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju, HALMED

 Nataša Ban Toskić, dr.med.spec.obit.med.

Nataša Ban Toskić, dr.med.spec.obit.med.

 Nataša Ban Toskić,

dr.med.spec.obit.med.

predsjednica KoHOM-a

izv. prof. dr. sc. Petra Turčić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

izv. prof. dr. sc. Petra Turčić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

izv. prof. dr. sc. Petra Turčić,

mag. pharm., spec. kliničke farmacije

Jerko Jakšić, mag. pharm.,

Jerko Jakšić, mag. pharm.,

Jerko Jakšić, mag. pharm.,

MBA, predsjednik HUP – Udruge proizvođača lijekova

doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., specijalist epidemiologije

doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., specijalist epidemiologije

doc. dr. sc. Mario Šekerija,

dr. med., specijalist epidemiologije

voditelj Registra za rak HZJZ-a

Vesna Potočki-Rukavina, dr.med.spec.obit.med.

Vesna Potočki-Rukavina, dr.med.spec.obit.med.

Vesna Potočki-Rukavina,

dr.med.spec.obit.med.,

članica Izvršnog odbora KoHOM-a

Mirela Marković, dr.med.spec.obit.med.

Mirela Marković, dr.med.spec.obit.med.

Mirela Marković,

dr.med.spec.obit.med.,

članica Izvršnog odbora KoHOM-a

Ljiljana Ćenan, dr.med.spec.obit.med.

Ljiljana Ćenan, dr.med.spec.obit.med.

Ljiljana Ćenan,

dr.med.spec.obit.med.,

članica KoHOM-a

Ivica Belina, prof. edukac. reh.

Ivica Belina, prof. edukac. reh.

Ivica Belina,

prof. edukac. reh.

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

Martina Šepetavc, mag. pharm.

Martina Šepetavc, mag. pharm.

Martina Šepetavc,

mag. pharm.

Voditeljica Edukacijskog centra, ZU Farmacia

Jadranka Karuza, dr.med. spec.obit.med.

Jadranka Karuza, dr.med. spec.obit.med.

Jadranka Karuza, dr.med.

spec.obit.med.,

članica Izvršnog odbora KoHOM-a

Ljiljana Vukota, mag. psih.

Ljiljana Vukota, mag. psih.

Ljiljana Vukota, mag. psih.,

Glavna tajnica udruge „SVE za NJU“

Jelena Rakić Matić, dr. med., spec. obit. medicine

Jelena Rakić Matić, dr. med., spec. obit. medicine

Jelena Rakić Matić, dr. med.,

spec. obit. medicine

Ravnateljica Dom zdravlja Zagreb Zapad

Ljubica Pavelin, dr.med.spec.obit.med.

Ljubica Pavelin, dr.med.spec.obit.med.

Ljubica Pavelin

dr.med.spec.obit.med. 

Članica Izvršnog odbora KoHOM-a

Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm.

Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm.

Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm.

ravnateljica Ljekarni Zagrebačke županije

Prim. Verica Kralj, dr. med. spec. epidemiologije

Prim. Verica Kralj, dr. med. spec. epidemiologije

prim. Verica Kralj,

dr. med. spec. epidemiologije

Voditeljica Odjela za srčano-žilne bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

doc. dr. sc. Ranko Stevanović

doc. dr. sc. Ranko Stevanović

doc. dr. sc. Ranko Stevanović,

prim. dr. med. spec.

prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

prof. dr. sc. Marko Jakopović,

dr. med.

Pročelnik Zavoda za tumore pluća i sredoprsja, KBC Zagreb