O konferenciji

Konstruktivni dijalozi stručnjaka

Mjesto:

Split,
Radisson Blu Resort & Spa

Datum

petak-nedjelja
2. – 4. 12. 2022.

O konferenciji

PharmMed – 1. konferencija za suradnju zdravstvenih struka i bolje ishode liječenja koju organizira redakcija stručnog magazina Pharmabiz usmjerena je na interdisciplinarnu suradnju kroz poticanje konstruktivnih dijaloga među stručnjacima različitih profila uključenih u pružanje zdravstvene skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Kroz dijaloge ključnih dionika ovom konferencijom omogućujemo iznošenje prijedloga i rješenja za unaprjeđenje svakodnevne kliničke prakse u cilju ostvarivanja optimalnih ishoda liječenja, predstavljanje dobrih praksi i ukazivanje na mogućnosti razvoja novih oblika suradnje.

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje stručnjaka iz područja primarne zdravstvene zaštite – liječnika opće i obiteljske medicine i ljekarnika te vodećih specijalista različitih grana medicine uključenih u skrb o bolesnicima na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Pridružite nam se na PharmMedu i aktivno doprinesite razmjeni iskustva i znanja!

Redakcija PHARMABIZ

Interdisciplinarna suradnja i unaprjeđenje dijaloga među stručnjacima

Profesionalna komunikacija o farmakoterapijskim mogućnostima u liječenju kroničnih i akutnih bolesti

Iznošenje prijedloga i rješenja za unaprjeđenje svakodnevne kliničke prakse u cilju ostvarivanja boljih ishoda liječenja

Isticanje dobrih praksi